+599 9 519 2005  

Verhuren van uw onroerend goed

Er zijn talloze redenen op te noemen waarom u uw woning, appartement of commerciële zaak wilt verhuren. U bent zelf woonachtig in het buitenland, u heeft een 2e huis, of heeft onroerend goed als investering.

Bij het verhuren van uw onroerende zaak komt veel kijken, want u doet zaken in een lastige markt met wijzigende regelgeving. Het vinden van de juiste partij kan lastig zijn en vooral een tijdrovende klus.

Wij zijn op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen, de huidige huurprijzen en regelgeving, en kunnen u in een vrijblijvend gesprek van advies voorzien.

Indien u uw onroerende zaak bij ons aandraagt voor de verhuur kunt het volgende van ons verwachten.
 

Stap 1 Opname van de woning

Opname van de woning, en in overleg vaststelling van de huurprijs. U geeft daarbij tevens aan welke eisen u stelt aan de potentiële huurder. We maken foto’s en de omschrijving van uw woning.
 

Stap 2 Het aanbieden van de woning

Eerst benaderen wij de personen die bij ons bekend zijn voor de vrije woning. Via onze eigen kanalen (website en social media) en ons netwerk verspreiden wij de advertentie van uw object zodat het onder de aandacht komt bij potentiële huurders. En in overleg kunnen wij een Te Huur bord plaatsen.
 

Stap 3 Bezichtigingen en screening

Wij zullen de bezichtigingen met kandidaat huurders verzorgen, nadat wij vooraf hen enkele vragen gesteld hebben. Zo kijken we ook naar de eisen die u stelt aan potentiële huurders. Komt dit met elkaar overeen, dan worden geïnteresseerde kandidaten  uitgenodigd om de woning te bezichtigen.

De bezichtiging biedt ons ook een goede gelegenheid te achterhalen waarom de kandidaat huurder geïnteresseerd is, in juist uw object. Wij kijken op zo’n moment kritisch naar de potentiële huurder en stellen aanvullende vragen.
 

Stap 4 Huurovereenkomst

Zodra een potentiële huurder besluit uw object te gaan huren en u de kandidaat huurder te accepteren, dan kunnen wij helpen bij de onderhandeling en de overige afspraken die gemaakt worden.  Elke vorm van ruis en miscommunicatie ruimen we uit de weg zodat beide partijen duidelijk weten waar ze aan toe zijn.

Zowel de standaard afspraken, alsook de eventuele bijzondere bepalingen worden opgenomen in de huurovereenkomst, die wij in samenspraak met u zullen opstellen. We informeren huurder en verhuurder uitgebreid over hun rechten en plichten.

Na ondertekening van de huurovereenkomst, het betalen van de huurprijs en de waarborgsom, zal de sleuteloverdracht plaatsvinden. WIj controleren samen met de huurder de woning en stellen een inspectierapport op. Zo hebt u beiden een duidelijk overzicht van de staat van de woning bij oplevering en komen huurder en verhuurder, aan het eind van de huurperiode, niet voor verrassingen te staan.