+599 9 519 2005  

Privacy Policy

Privacy Policy Curaçao Homes B.V.

Curaçao Homes B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Curaçao Homes B.V. committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil Curaçao Homes B.V. duidelijkheid scheppen in hetgeen Curaçao Homes B.V. met uw persoonlijke gegevens doet.

Indien u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met:

Curaçao Homes B.V.
Gladiolenweg 17
[email protected]
+5999 737 5129

Bij de aanvraag van een dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons en door de met ons samenwerkende makelaars, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De website van Curaçao Homes wordt beheerd door Curaçao Homes.


Persoonlijke gegevens

U kunt de Curaçao Homes website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Ook kunnen wij uw gegevens met uw toestemming doorgeven aan een van de met ons samenwerkende makelaars. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Curaçao Homes uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld geslacht, naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail adres. De informatie die Curaçao Homes op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Curaçao Homes.

Curaçao Homes zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan de met ons samenwerkende makelaars die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren.


Doel basisgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Curaçao Homes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren
 • Om een koop- of huurovereenkomst op te kunnen stellen
 • Curaçao Homes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Curaçao Homes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel + achternaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geldig legitimatiebewijsBezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Inzage, correctie of een wijziging in persoonlijke gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen of contact op te nemen via het contactformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en een eventuele correctie doorvoeren of indien gewenst de persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.
 

Prijsvragen en acties

Indien u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten.
 

Bewaartermijn

Curaçao Homes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Hyperlinks

De website van Curaçao Homes bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Curaçao Homes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Curaçao Homes: http//www.curacaohomes.com.